Helt enkelt

Är | Gör | Gjort | Kontakt

Gör

Tre sorters design

Vår grundläggande idé är att en webbplats behöver tre sorters design. Dels den traditionella grafiska designen, som styr utseendet. Men den behöver också informationsdesign - att avdelningar får begripliga namn, och att strukturen är lätt att överskåda så att man begriper hur man skall ta sig fram till det man söker. Slutligen behöver den interaktionsdesign, så att när man hittat, skall man också kunna använda det; att navigering, kontroller och formulär är lätta att begripa och använda - också om man inte har perfekt syn och motorik.

Det är först när alla tre fungerar tillsammans som man har en fungerande webbplats.

En djupare genomgång av hur de olika designerna samverkar finns på http://kornet.nu/3xdesign.shtml

Stabil grund

Helt Enkelt är främst inriktade på att ge webbplatser en stabil grund och ett stadigt skelett att växa kring, och att se till att de fyller grundläggande krav på handikappvänlighet och användbarhet.

Vi har stor erfarenhet av alla tre sorternas design och genomför gärna projekt från tanke till färdig webbplats. Men vår roll i ett projekt kan också vara att bygga en stadig grund, som andra konsultbyråer och/eller interna krafter kan bygga vidare på.

I dessa fall arbetar vi bland annat med webbprofiler och personas. Webbprofilen är webbmediets motsvarighet till den grafiska profilen, men ger också informationsdesignen (vad saker heter och hur man hittar) och interaktionsdesignen (hur man använder) en enhetlig utformning. Personas är en metod för att verkligen låta användarna och deras perspektiv genomsyra hela utvecklingsprocessen (istället för att bara få vara med som en stolt målsättning men sedan tappas bort).

Användarstudier

En väsentlig del i Helt Enkelts arbete är användarstudier. Teorier i all ära, men det är bara med hjälp av användarna som vi kan göra webbplatser som fungerar för användarna. Användarstudier görs i alla faser av ett utvecklingsprojekt, eller som separata projekt på befintliga webbplatser.

Genom att kombinera olika metoder får vi fram underlag för förändrings- och utvecklingsförslag på såväl lång som kort sikt. Användarstudierna ligger också till grund för utformningen av personas, de "stiliserade" användare som vi talade om i föregående avsnitt.

Kunskapsöverföring

Vi ser kunskapsöverföring som en väsentlig del av vår leverans. Vi arbetar gärna i nära samarbete med er, och med det uttalade syftet att lämna efter oss kunskaper och metoder.

Vi har också god erfarenhet av kunskapsöverföring genom mer traditionella metoder som undervisning, seminarier och workshops, till exempel om design, att skriva för webb och hur användarundersökningar genomförs.

Redaktörer och innehållsproducenter

"Användarna" är inte de enda användarna av till exempel ett publiceringssystem. Hur systemet fungerar rör också i allra högsta grad dem som är ansvariga för att producera innehållet. Vi tycker detta perspektiv alltför ofta försvinner, och har sett alltför många system som visserligen gör bra webbplatser, men som är så krångliga att sköta att det i praktiken inte blir särskilt mycket innehåll gjort.

Översättning

Vi har arbetat mycket som tolkar mellan informatörer och tekniker - med att förklara för informatörerna vad teknikerna egentligen säger och vilka följder detta får, och vice versa. Vi kan arbeta enligt metoderna DSDM och Unified Process. Vi kan använda UML i till exempel kravspecifikation och dokumentation, i de delar där detta är relevant - och, inte minst viktigt, vi kan förklara för informatörer och webbredaktörer vad alla dessa lådor och streck betyder och får för konsekvenser.

Vi arbetar också med översättning på ett annat plan: att förbättra språket på webbplatser. Språket är ett viktigt gränssnitt, och myndighetsspråk passar dåligt på publika webbplatser. Vi driver därför utbildning i att skriva för webb.