Helt enkelt

Är | Gör | Gjort | Kontakt

Gjort

Arbetsmarknadsverket - utformat webbprofil

http://stockholm.ntech.se/basregler/leverans/ (kommer eventuellt att flyttas till http://webbprofilen.ams.se)

En webbprofil är som en grafisk profil - men tar utöver utseendet också upp hur webbplatser skall struktureras och hur de skall fungera. Profilen skall styra den vidare utvecklingen av Arbetsmarknadsverkets webbplatser, vilket dels skall ge ger lägre utvecklingskostnader, dels enhetlighet, så att besökare på Arbetsmarknadsverkets olika webbplatser känner igen sig, och kan återanvända de kunskaper de skaffar sig på en webbplats, när de kommer till nästa.

Helt Enkelt har skrivit webbprofilen åt Arbetsmarknadsverket. Vi har också, tillsammans med Ntech, utformat och byggt profilens webbplats.

Riksdagens - utformat löpsedel

http://www.riksdagen.se/index.asp

Tommy Sundström på Helt Enkelt utformade tillsammans med Riksdagens webbredaktion en ny förstasida till webbplatsen. Målsättningen var att bygga förstasidan kring en löpsedel.

Detta var en fortsättning på det arbete Tommy tidigare gjort med att utforma och strukturera hela Riksdagens webbplats.

(Webbredaktionen har senare på egen hand ytterligare utvecklat navigationen, så det som syns på webbplatsen nu är inte det vi gjort.)

Räddningsverket - användarundersökning och förslag

Räddningsverket planerade en genomgripande förändring av sin webbplats. Den nya webben skulle i högre grad inriktas på att ge stöd till de professionella målgrupperna, det vill säga landets räddningstjänster och deras personal, och därmed få karaktären av extranet. Vårt uppdrag var att ta reda på vad målgrupperna verkligen efterfrågade, och kartlägga hur deras kontakter med verket såg ut.

Jonas Söderström intervjuade och observerade personal inom räddningstjänsterna på deras arbetsplatser i flera olika kommuner runt om i landet. Dessutom intervjuades anställda inom själva Räddningsverket. Sammanlagt gjordes ett trettiotal intervjuer under cirka två månader.

Intervjuer och observationer gav underlag för detaljerade förslag till förändringar av webbplatsen, förslag på nya tjänster, samt förslag till förändringar av verkets organisation.

Energimyndigheten - webbprofil

För Statens Energimyndighet har Helt Enkelt utvecklat en webbprofil, som täcker grafisk design, informationsdesign och interaktionsdesign. Profilen skall styra den vidare utvecklingen av myndighetens webbplatser, och ligga till grund för kravspecifikationer.

Webbprofilen har tagits fram i dialog med informations- och IT-avdelning på myndigheten.

Utbildningsradion - sökgränssnitt

Utbildningsradion har arbetat med att ta fram en sökfunktion för sitt Mediebibliotek, med lagrade TV- och radioprogram, men också för webbplatser, böcker, CDs etc. Extra vikt skulle läggas vid att sökmotorn blev begriplig även för människor med kognitiva handikapp, eller som inte behärskar svenska.

Jonas Söderström har fungerat som konsult för det grafiska gränssnittet till sökmotorn, för och informationsstrukturen vad gäller sök-sidor, samt presentation av träffar, hjälptexter, felmeddelanden med mera, i samarbete med URs ansvariga.