Helt enkelt

Är | Gör | Gjort | Kontakt

 

Konsultprofil

Tommy Sundström

Informationsarkitekt
tommy.sundstrom@heltenkelt.se
070-213 09 20

Tommy SundströmAnvändbarhetsmänniska. Har erfarenhet av ett flertal olika arbetsuppgifter inom Internet och webb, och arbetar nu främst med att göra webbplatser lättare att hitta i och att använda. Inom informationsarkitekturen ryms design (att ta fram ett utseende som där saker står i rätt proportion till varandra och är begripliga), struktur (vad saker kallas och hur de placeras i förhållande till varandra) och funktion (hur saker fungerar).

Har arbetat med kommunikation - som journalist och formgivare - sedan 1980. Arbetat med webben sedan 1994.

Några projekt

SVT webbplats. 2006

http://www.svt.se

Informationsarkitekt när SVT:s webbplats gjordes om. Bland annat fick den ny navigation för att bättre hjälpa användarna att hitta bland det alltmer omfattande materialet, och TV på webben fick en betydligt mer framträdande placering.

Projektet genomfördes tillsammans med Doberman. Den nya designen sjösätts under hösten 2006.

Användbarhetsboken Bästa sätten att göra fungerande webb. 2005

http://www.anvandbart.se/ab

En bok för yrkesverksamma och studenter som sammanfattar de best practices för webbdesign som forskning och erfarenhet tagit fram. 450 sidor, Studentlitteratur.

Regeringens webbplats. 1994-2002

Formgav och strukturerade regeringens första webbplats riktad till allmänheten (tidigare fanns en sajt på några enstaka sidor, främst för pressen).

Fick 1999 uppdraget att formge även den nya webbplatsen (vid denna tidpunkt byttes avsändaren från regeringen till regeringskansliet), bland annat med målsättningen att bygga en struktur som skulle tåla att växa i. Denna webbplats levde kvar fram till 2004, med i stort sett oförändrat utseende och struktur.

Riksdagens webbplats. 1995-1996

Huvudformgivare för riksdagens webbplats.

Denna webbplats levde i huvudsak kvar till 2005, men är idag ersatt med en helt ny design.

24-timmarswebben. 2002-

http://www.verva.se/24-timmarswebben

Redigerat samt skrivit stora delar av Statskontorets (numera Vervas) vägledning 24-timmarswebben, som ger riktlinjer och råd för hur myndigheterna skall utforma sina webbplatser.

Fungerar idag som rådgivare för vidareutvecklingen av vägledningen.

Kommun- och landstingsförbundets webbplats, intranät och extranät. 2003-2004

http://www.lf.svekom.se

Informationsarkitekt för Svenska kommunförbundets och Landstingsförbundets omgörning av sina webbplatser.

AMS webbprofil. 2002

http://webbprofilen.ams.se

Skrivit AMS webbprofil.

En webbprofil är som en grafisk profil, men ger också ledning i de aspekter som är speciella för webben som medium, till exempel navigering, interaktion och formulär. Syftet med AMS webbprofil är att projicera en sammanhållen bild, och att användare av såväl externa som interna webbplatser skall ha nytta av det de lärt sig på en webbplats när de kommer till nästa.

VD för X kommunikation. 1995-1998

Startade 1994 webbyrån X kommunikation och drev denna under tre år, med vinst varje år samtidigt som företaget expanderade till tolv anställda. Gick 1998 samman med CMA och ingick efter det i ledningsgruppen för CMA Comedia, ett företag med ca 45 anställda.

Webboken Underkonstruktion.nu. 1999

http://www.underkonstruktion.nu

Skrivit bok om hur man gör webbplatser som är snabba, överskådliga och lätta att använda. Används bland annat som undervisningsmaterial vid flera universitetskurser.

 

CV

 • 2002- VD, Helt enkelt AB

 • 2000-02 Informationsarkitekt, Cross

 • 1998-99 Creative Director, CMA Comedia

 • 1995-98 VD, X kommunikation AB

 • 1993-95 Art Director, Neo Media

 • 1990-93 Art Director, Resetidningen Vagabond

 • 1989-90 Lärare, Resande skolan i Vilhelminas Urguaykurs

 • 1987-89 Formgivare, Sida Rapport

 • 1987 Redigerare, DN

 • 1984-87 Art Director, Resumé

 • 1984 Redigerare, Aftonbladet

 • 1982-84 Redigerare, Gnistan

 • 1979-81 Redaktör, Förbundet mot drogers tidning Drog

 • 1977-79 Frilansjournalist och fotograf