Helt enkelt

Är | Gör | Gjort | Kontakt

 

Vi som jobbar
på Helt Enkelt

Tommy Sundström

Tommy Sundström

 

Ulf Mohager

Ulf Mohager

Konsultprofil

Ulf Mohager

Informationsarkitekt
ulf.mohager@heltenkelt.se
070-27 48 16

Ulf MohagerFlerårig erfarenhet av förstudier med tonvikt på de kommunikativa aspekterna för webbplatser och applikationer. Uppgiften tas ur det mänskliga, från användaren själv snarare än det tekniska systemet - webbplatsen eller systemet ska anpassas till människans behov och arbetsuppgifter. Tar sin utgångspunkt i målgruppsanalyser, behovsinventeringar och nulägesanalyser.

Till detta kommer förmågan att testa och utvärdera webbplatser utifrån kunskaperna om hur människan interagerar med dem, för att föreslå förändringar på såväl kort som lång sikt.

Relevanta projekt & uppdrag

 • Webbkommunikation

  • Förstudie med målgruppsanalys, behovsanalys, nulägesanalys, ny innehållsstruktur, navigering och förvaltningsorganisation för världsomspännande intranät.

  • Förstudie extranät: behovsanalys genom intervjuundersökning (ca 20 pers), konceptuell design (förslag till funktionalitet och informationsstruktur).

 • Informationsarkitektur

  • Informationsstruktur med metadata för europa-övergripande intranät.

  • Skapade ny, användarcentrerad navigationsmeny för extern webbsajt.

 • Användarvänlighetstester

  • Utvärderade en företagsintern sökmotor med tester, behovsanalyser (intervjuer), loggfilsgranskning och enkät.

  • Expertgranskningar och användartester av extranätlösningar.

  • Användartest av intern nyhets- och informationssajt.

 • Erfarenhet av offentlig miljö

  • Anställd vid universitet för att ta fram plattform för forskningsinformation till allmänheten.

  • Anställd vid kommun med uppgift att utveckla såväl extern sajt som intranät.

Utbildning

 • Informationslinjen, 120 p. Högskolan i Örebro (numera Örebro universitet).

 • 4-dagars användarvänlighetskurs vid UIE (User Interface Engineering), San Fransisco

 • Projektledarutbildning: Praktisk Projektstyrning, PPS, Tieto Enator

Branscherfarenhet

 • Sedan 1996.

Språkkunskaper

 • Engelska - flytande i tal och skrift